zmena k 13.3.2020 OČR, usmernenia / covid-19/

Od dnes  13.3.2020 platia zmeny usmernenia zo soc.poistovne:
1. každý kto príde do SR z cudziny, musí byť povinne v karanténe 14 dní spolu so všetkými rodinnými príslušníkmi žijúcimi v jednej domácnosti, t.j. byť doma, pozorovať svoj zdrav.stav, pri  zhoršení a pozitívnej cestovateľskej anamnéze nás telef. skontaktovať alebo pri  zhoršení  aj akútneho stavu  dýchania skontaktovať  priamo už infekčné oddelenie FN Nitra, ktorí  by  vyslali špeciálnu záchranársku sanitku na to prispôsobenú
2. Zmena v pravidiel vydávanie OČR:
    – OČR pre deti do 10 rokov – cez portál soc. poisťovne kontaktovať ich telefónom alebo vypísaním  rovno ich tlačiva uvedenom na nete
    – OČR pre deti nad 10 rokov, musíte nás  skontaktovať telefonicky, my  zapíšeme dátum karantény do Vašej zdravotnej dokumentácie  a tlačív OČR, ktoré poskytneme   aj sociálnej poistovni
—- s úctou, zk