ZÁSTUP

V dňoch 23.9. až 24.9.2021

sa zúčastňujem na Vakcinologickom kongrese

                             v tomto čase AKÚTNE STAVY vybaví

MUDr. JAKUBIČKOVÁ

Špitálska 13, Nitra – 1.poschodie

                                         tel. 037/651 30 61

                                                 0911/327 885 – sestrička

Ordinačné hodiny MUDr. Jakubičková :

Štvrtok 8:00 – 10:00chorí
Piatok 8:00 – 11:00chorí 11:00 – 12:00poradňa a očkovanie

Dôrazne Vás  žiadame, aby ste sa pred  každou návštevou  lekára NAJPRV VOPRED TELEFONICKY  OBJEDNALI  na TERMÍN a ČAS VYŠETRENIA,  aby sa minimalizovali kontakty ľudí v čakárňach!!!

/POVINNOSŤ OBJEDNAŤ sa VOPRED  neplatí  iba pri ohrození  života či v naliehavých situáciách akým sú dusenie a pod stavy….!!!/

Pokiaľ ide o  životohrozujúce stavy v domácom prostredí,  musíte volať ihneď priamo RZP 155! nie nás

ĎAKUJEME,  že ste ohľaduplní a rešpektujete túto povinnosť.                                                                                                       -ZK-

DOVOLENKA

DOVOLENKA

  od 2.9.2021 do 3.9.2021

                             v tomto čase AKÚTNE STAVY vybaví

MUDr. JAKUBIČKOVÁ

Špitálska 13, Nitra – 1.poschodie

                                         tel. 037/651 30 61

                                                 0911/327 885 – sestrička

Ordinačné hodiny MUDr. Jakubičková :

Štvrtok 8:00 – 10:00chorí
Piatok 8:00 – 11:00chorí 11:00 – 12:00poradňa a 

očkovanie

Dôrazne Vás  žiadame, aby ste sa pred  každou návštevou  lekára NAJPRV VOPRED TELEFONICKY  OBJEDNALI  na TERMÍN a ČAS VYŠETRENIA,  aby sa minimalizovali kontakty ľudí v čakárňach!!!

/POVINNOSŤ OBJEDNAŤ sa VOPRED  neplatí  iba pri ohrození  života či v naliehavých situáciách akým sú dusenie a pod stavy….!!!/

Pokiaľ ide o  životohrozujúce stavy v domácom prostredí,  musíte volať ihneď priamo RZP 155! nie nás

ĎAKUJEME,  že ste ohľaduplní a rešpektujete túto povinnosť.                                                                                                       -ZK-

DOVOLENKA

DOVOLENKA

  od 2.8.2021 do 13.8.2021

                             v tomto čase AKÚTNE STAVY vybaví

MUDr. JAKUBIČKOVÁ

Špitálska 13, Nitra – 1.poschodie

                                         tel. 037/651 30 61

                                                0911/327 885 – sestrička

Ordinačné hodiny MUDr. Jakubičková :

Pondelok 8:00 – 11:30

chorí

10:00 – 16:15

poradňa a

prev.prehliadky

Utorok 8:00 – 11:00

poradňa a

prevencie

11:00 – 14:00

chorí

Streda 8:00 – 11:30

chorí

12:00 – 15:15

poradňa a

prev.prehliadky

Štvrtok 8:00 – 10:00

chorí

Piatok 8:00 – 11:00

chorí

11:00 – 12:00

poradňa a 

očkovanie

Dôrazne Vás  žiadame, aby ste sa pred  každou návštevou  lekára NAJPRV VOPRED TELEFONICKY  OBJEDNALI  na TERMÍN a ČAS VYŠETRENIA,  aby sa minimalizovali kontakty ľudí v čakárňach!!!

/POVINNOSŤ OBJEDNAŤ sa VOPRED  neplatí  iba pri ohrození  života či v naliehavých situáciách akým sú dusenie a pod stavy….!!!/

Pokiaľ ide o  životohrozujúce stavy v domácom prostredí,  musíte volať ihneď priamo RZP 155! nie nás

ĎAKUJEME,  že ste ohľaduplní a rešpektujete túto povinnosť.

-ZK-

DOVOLENKA

DOVOLENKA

  od 5.7.2021 do 18.7.2021

                             v tomto čase AKÚTNE STAVY vybaví

MUDr. JAKUBIČKOVÁ

Špitálska 13, Nitra – 1.poschodie

                                         tel. 037/651 30 61

                                                0911/327 885 – sestrička

Ordinačné hodiny MUDr. Jakubičková :

Pondelok 8:00 – 11:30

chorí

10:00 – 16:15

poradňa a

prev.prehliadky

Utorok 8:00 – 11:00

poradňa a

prevencie

11:00 – 14:00

chorí

Streda 8:00 – 11:30

chorí

12:00 – 15:15

poradňa a

prev.prehliadky

Štvrtok 8:00 – 10:00

chorí

Piatok 8:00 – 11:00

chorí

11:00 – 12:00

poradňa a 

očkovanie

Dôrazne Vás  žiadame, aby ste sa pred  každou návštevou  lekára NAJPRV VOPRED TELEFONICKY  OBJEDNALI  na TERMÍN a ČAS VYŠETRENIA,  aby sa minimalizovali kontakty ľudí v čakárňach!!!

/POVINNOSŤ OBJEDNAŤ sa VOPRED  neplatí  iba pri ohrození  života či v naliehavých situáciách akým sú dusenie a pod stavy….!!!/

Pokiaľ ide o  životohrozujúce stavy v domácom prostredí,  musíte volať ihneď priamo RZP 155! nie nás

ĎAKUJEME,  že ste ohľaduplní a rešpektujete túto povinnosť.

-ZK-

DOVOLENKA

Ambulancia v dňoch od 28.6.-29.6.2021 

neordinuje

Zastupuje   MUDr. Jakubičková ,

Špitálska 13, Nitra v jej ordinačných časoch !! :

Pondelok 8:00 – 11:30   

Utorok  11:00 – 14:00

 

                                            

 tel.objednať sa vopred: 037/65130 61

                                                                    0911/327 885

Ďakujeme za pochopenie Z.K.

 

PN od 18.5.-4.6.2021

Ambulancia nepracuje od 18.5.-4.6.2021 

Zástup MUDr. Jakubičková ,

Špitálska 13, Nitra v jej ordinačných časoch !! :

Pondelok 8:00 – 11:30   

Utorok  11:00 – 14:00

       Streda    8:00 -11:30       

              Štvrtok    8 :00-10:00                

   Piatok    8:00 – 11:00 

                                            

tel.objednať sa vopred: 037/65130 61

                                         0911/327 885

naša sestrička bude  na našej ambulancii pre administratívne záležitosti, predpis dlhodobo užívaných liekov na dopor. špecialistov, atď… v dňoch: 

                                                                      26.5.2021

                                                                      27.5.2021

                                                                      2.6.2021

                                                                      3.6.2021

 

ďakujeme za pozornosť, zk

 

VSTUP DO AMBULANCIE

KLINICKÝ PROTOKOL

zjednotených postupov poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas pandémie COVID 19.

Hlavní odborníci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v špecializačnom odbore pediatria, špecializačnom odbore neonatológia a špecializačnom odbore epidemiológia vydávajú nasledovné pokyny:

  • Novorodenci a dojčatá

Pôrod novorodenca COVID-19 pozitívnou matkou. V priebehu hospitalizácie po narodení dieťaťa sa akceptuje klinický protokol spracovaný Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti: http://slovenskaneonatologia.sk/wp-content/uploads/2021/01/klinicky-protokol-starostlivost-onovordenca-COVID-19-1.pdf .

Ambulantné odborné vyšetrenie:                                                            Ak dieťa nevykazuje klinické príznaky infekčného ochorenia, je pokladané za vysoko pravdepodobne negatívne, zákonný zástupca predloží poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a zákonného zástupcu.                                                         Ak dieťa vykazuje klinické príznaky infekčného ochorenia, alebo malo úzky kontakt s osobou s ochorením COVID-19 – pravdepodobnosť pozitivity, zákonný zástupca predloží poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti doklad o negatívom výsledku antigénového alebo PCR testu, nie staršom ako 72 hodín dieťaťa a zákonného zástupcu.

Hospitalizácia:                                                                                          Ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje hospitalizáciu, dieťa a sprevádzajúca osoba sa preukážu negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Ak test neabsolvovali, testovanie zabezpečí zdravotnícke zariadenie.

 

  • Deti predškolského veku a školáci

Ambulantné odborné vyšetrenie:                                                            Ak dieťa nevykazuje klinické príznaky infekčného ochorenia, je pokladané za vysoko pravdepodobne negatívne, zákonný zástupca predloží poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti doklad o negatívnom výsledku antigénového alebo PCR testu dieťaťa, nie starší ako 72 hodín.

Hospitalizácia:                                                                                      Plánovaná hospitalizácia Ak dieťa nevykazuje klinické príznaky infekčného ochorenia a nie je úzkym kontaktom s osobou s ochorením COVID-19 – je pokladané za vysoko pravdepodobne negatívne, zákonný zástupca predloží poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti doklad o negatívnom výsledku antigénového alebo PCR testu dieťaťa a sprevádzajúcej osoby, nie starší ako 72 hodín.                                                                              Akútna hospitalizácia Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečí antigénový alebo PCR test dieťaťu a sprevádzajúcej osobe.

!!!!!Výnimku z testovania majú deti s poruchou autistického spektra!!!!!

Všetky dostupné informácie nájdete na :

https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

 Klinický protokol zjednotených postupov poskytovania ambulantnej  a ústavnej zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas pandémie COVID 19  (NOVÉ 29.1.2021)  !!!NOVÉ!!!

 

Ďakujeme za pochopenie

Vstup do ambulancie – UPOZORNENIE pre rodičov

v rámci  neustále aktualizovaných nariadení MZ a hl.hygienika SR Vás   informujeme a zároveň žiadame :

  • pred príchodom  na  ambulanciu skontrolujeme Váš Ag test, t.č.  nie starší než 7  dní podľa semaforu platného od 8.2.2021
  • doporučujeme sledovať   aktuálne zafarbenie Nitrianskeho kraja-t.č. čierne sfarbenie- na stránkach MZ SR a riadiť sa podľa ich opatrení záväzných i pre nás a našu prácu

ďakujeme za porozumenie

UPOZORNENIE :na pohotovosti pre deti na Špitálskej ulici v Nitre platí NARIADENIE, že pred príchodom na amb.pohotovost Vám ale AJ DIETATU skontroluju  NAJSKOR      Ag vyšetrenie  odobraté   z  toho  dňa v ktorom idete na POHOTOVOSŤ-pokial je  Ag test starší ako v deň vyšetrenia na pohotovost, najprv Vás  i dieťa odoslu na otestovanie do areálu FN Nitra ktoré funguje pre tento účel NEPRETRŽITE

 

 

Ospravedlenia do MŠ, SŠ

Podľa nariadení ktoré máme opakovane aktualizované  hlav. odborníčkou pri MZ, v čase  infekcie Covidu, neprítomnosť v škole:

DO 5 DNÍ  pri ľahkom ochorení, ktoré dokáže rodič zvládnuť bez potreby lekárskeho vyšetrenia – bez  zhoršenia ochorenia- OSPRAVEDLŇUJE RODIČ sám !! / vzor tlačiva by sme mali mať na  stránkach Vašej školy, event. je  aj na  stránke MŠ  /

  • ak sa stav zhoršuje, potrebujete si  TERMÍN vyšetrenia k lekárovi OBJEDNAŤ, / bez objednania VOPRED A NA URČENÝ ČAS nebudete vyšetrení!!! ani keď sa dostavíte do čakárne, nakoľko v rámci protiepidemiolog.opatrení  sa    na    vyšetrenia MUSÍ OBJEDNÁVAŤ/
  • žiadame Vás o trpezlivosť /ďaľšiu pracovnú silu ani telefonistku sme od štátu nedostali / takže  ak dieťa  vyšetrujeme, či odoberáme ster, CRP,krv …. budete musieť opakovane zavolať

NAD 5 DNÍ    po lekárskom vyšetrení dieťaťu potvrdíme žiacku knižku, slovník, podáme potvrdenie do MŠ

 

 

DOVOLENKA

DOVOLENKA

  od 31.8.2020 do 8.9.2020

                                              ZÁSTUP NASLEDOVNE:

od 31.8.2020 do 6.9.2020

MUDr. SELECKÁ

II.vchod vedľa, prízemie

                                         tel. 037/655 05 30

A

od 7.9.2020 do 8.9.2020 

p.Doktorka je na VAKCINOLOGICKOM KONGRESE

zastupuje

MUDr. JAKUBIČKOVÁ

Špitálska 13, Nitra

                                         tel. 037/651 30 61

0911/327 885 – sestrička

Dôrazne Vás  žiadame – podľa nariadení hlavného epidemiológa SR a hlavnej odborníčky SR pre pediatriu – aby ste sa pred  každou návštevou  lekára  NAJPRV VOPRED TELEFONICKY  OBJEDNALI  na TERMÍN a ČAS VYŠETRENIA,  aby sa minimalizovali kontakty ľudí v čakárňach !

/ POVINNOSŤ OBJEDNAŤ sa VOPRED  neplatí  iba pri ohrození  života či v naliehavých situáciách akým sú dusenie a pod stavy….  !!/

Nikto  nebude môcť byť vyšetrený prv, než sa  vopred objedná, nakoľko pred Vami budú už  vopred objednaní pacienti.

ĎAKUJEME,  že ste ohľaduplní a rešpektujete túto Vašu povinnosť.

Pokiaľ ide o  životohrozujúce stavy v domácom prostredí,  musíte volať ihneď priamo RZP 155! nie nás

Ďakujeme za pochopenie

                                                                             -zk-