PN od 18.5.-4.6.2021

Ambulancia nepracuje od 18.5.-4.6.2021 

Zástup MUDr. Jakubičková ,

Špitálska 13, Nitra v jej ordinačných časoch !! :

Pondelok 8:00 – 11:30   

Utorok  11:00 – 14:00

       Streda    8:00 -11:30       

              Štvrtok    8 :00-10:00                

   Piatok    8:00 – 11:00 

                                            

tel.objednať sa vopred: 037/65130 61

                                         0911/327 885

naša sestrička bude  na našej ambulancii pre administratívne záležitosti, predpis dlhodobo užívaných liekov na dopor. špecialistov, atď… v dňoch: 

                                                                      26.5.2021

                                                                      27.5.2021

                                                                      2.6.2021

                                                                      3.6.2021

 

ďakujeme za pozornosť, zk

 

VSTUP DO AMBULANCIE

KLINICKÝ PROTOKOL

zjednotených postupov poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas pandémie COVID 19.

Hlavní odborníci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v špecializačnom odbore pediatria, špecializačnom odbore neonatológia a špecializačnom odbore epidemiológia vydávajú nasledovné pokyny:

  • Novorodenci a dojčatá

Pôrod novorodenca COVID-19 pozitívnou matkou. V priebehu hospitalizácie po narodení dieťaťa sa akceptuje klinický protokol spracovaný Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti: http://slovenskaneonatologia.sk/wp-content/uploads/2021/01/klinicky-protokol-starostlivost-onovordenca-COVID-19-1.pdf .

Ambulantné odborné vyšetrenie:                                                            Ak dieťa nevykazuje klinické príznaky infekčného ochorenia, je pokladané za vysoko pravdepodobne negatívne, zákonný zástupca predloží poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a zákonného zástupcu.                                                         Ak dieťa vykazuje klinické príznaky infekčného ochorenia, alebo malo úzky kontakt s osobou s ochorením COVID-19 – pravdepodobnosť pozitivity, zákonný zástupca predloží poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti doklad o negatívom výsledku antigénového alebo PCR testu, nie staršom ako 72 hodín dieťaťa a zákonného zástupcu.

Hospitalizácia:                                                                                          Ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje hospitalizáciu, dieťa a sprevádzajúca osoba sa preukážu negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Ak test neabsolvovali, testovanie zabezpečí zdravotnícke zariadenie.

 

  • Deti predškolského veku a školáci

Ambulantné odborné vyšetrenie:                                                            Ak dieťa nevykazuje klinické príznaky infekčného ochorenia, je pokladané za vysoko pravdepodobne negatívne, zákonný zástupca predloží poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti doklad o negatívnom výsledku antigénového alebo PCR testu dieťaťa, nie starší ako 72 hodín.

Hospitalizácia:                                                                                      Plánovaná hospitalizácia Ak dieťa nevykazuje klinické príznaky infekčného ochorenia a nie je úzkym kontaktom s osobou s ochorením COVID-19 – je pokladané za vysoko pravdepodobne negatívne, zákonný zástupca predloží poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti doklad o negatívnom výsledku antigénového alebo PCR testu dieťaťa a sprevádzajúcej osoby, nie starší ako 72 hodín.                                                                              Akútna hospitalizácia Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečí antigénový alebo PCR test dieťaťu a sprevádzajúcej osobe.

!!!!!Výnimku z testovania majú deti s poruchou autistického spektra!!!!!

Všetky dostupné informácie nájdete na :

https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

 Klinický protokol zjednotených postupov poskytovania ambulantnej  a ústavnej zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas pandémie COVID 19  (NOVÉ 29.1.2021)  !!!NOVÉ!!!

 

Ďakujeme za pochopenie

Vstup do ambulancie – UPOZORNENIE pre rodičov

v rámci  neustále aktualizovaných nariadení MZ a hl.hygienika SR Vás   informujeme a zároveň žiadame :

  • pred príchodom  na  ambulanciu skontrolujeme Váš Ag test, t.č.  nie starší než 7  dní podľa semaforu platného od 8.2.2021
  • doporučujeme sledovať   aktuálne zafarbenie Nitrianskeho kraja-t.č. čierne sfarbenie- na stránkach MZ SR a riadiť sa podľa ich opatrení záväzných i pre nás a našu prácu

ďakujeme za porozumenie

UPOZORNENIE :na pohotovosti pre deti na Špitálskej ulici v Nitre platí NARIADENIE, že pred príchodom na amb.pohotovost Vám ale AJ DIETATU skontroluju  NAJSKOR      Ag vyšetrenie  odobraté   z  toho  dňa v ktorom idete na POHOTOVOSŤ-pokial je  Ag test starší ako v deň vyšetrenia na pohotovost, najprv Vás  i dieťa odoslu na otestovanie do areálu FN Nitra ktoré funguje pre tento účel NEPRETRŽITE

 

 

Ospravedlenia do MŠ, SŠ

Podľa nariadení ktoré máme opakovane aktualizované  hlav. odborníčkou pri MZ, v čase  infekcie Covidu, neprítomnosť v škole:

DO 5 DNÍ  pri ľahkom ochorení, ktoré dokáže rodič zvládnuť bez potreby lekárskeho vyšetrenia – bez  zhoršenia ochorenia- OSPRAVEDLŇUJE RODIČ sám !! / vzor tlačiva by sme mali mať na  stránkach Vašej školy, event. je  aj na  stránke MŠ  /

  • ak sa stav zhoršuje, potrebujete si  TERMÍN vyšetrenia k lekárovi OBJEDNAŤ, / bez objednania VOPRED A NA URČENÝ ČAS nebudete vyšetrení!!! ani keď sa dostavíte do čakárne, nakoľko v rámci protiepidemiolog.opatrení  sa    na    vyšetrenia MUSÍ OBJEDNÁVAŤ/
  • žiadame Vás o trpezlivosť /ďaľšiu pracovnú silu ani telefonistku sme od štátu nedostali / takže  ak dieťa  vyšetrujeme, či odoberáme ster, CRP,krv …. budete musieť opakovane zavolať

NAD 5 DNÍ    po lekárskom vyšetrení dieťaťu potvrdíme žiacku knižku, slovník, podáme potvrdenie do MŠ

 

 

DOVOLENKA

DOVOLENKA

  od 31.8.2020 do 8.9.2020

                                              ZÁSTUP NASLEDOVNE:

od 31.8.2020 do 6.9.2020

MUDr. SELECKÁ

II.vchod vedľa, prízemie

                                         tel. 037/655 05 30

A

od 7.9.2020 do 8.9.2020 

p.Doktorka je na VAKCINOLOGICKOM KONGRESE

zastupuje

MUDr. JAKUBIČKOVÁ

Špitálska 13, Nitra

                                         tel. 037/651 30 61

0911/327 885 – sestrička

Dôrazne Vás  žiadame – podľa nariadení hlavného epidemiológa SR a hlavnej odborníčky SR pre pediatriu – aby ste sa pred  každou návštevou  lekára  NAJPRV VOPRED TELEFONICKY  OBJEDNALI  na TERMÍN a ČAS VYŠETRENIA,  aby sa minimalizovali kontakty ľudí v čakárňach !

/ POVINNOSŤ OBJEDNAŤ sa VOPRED  neplatí  iba pri ohrození  života či v naliehavých situáciách akým sú dusenie a pod stavy….  !!/

Nikto  nebude môcť byť vyšetrený prv, než sa  vopred objedná, nakoľko pred Vami budú už  vopred objednaní pacienti.

ĎAKUJEME,  že ste ohľaduplní a rešpektujete túto Vašu povinnosť.

Pokiaľ ide o  životohrozujúce stavy v domácom prostredí,  musíte volať ihneď priamo RZP 155! nie nás

Ďakujeme za pochopenie

                                                                             -zk-

POZOR ZMENA !!!

!!!!!ZMENA DOVOLENKY!!!!!

od 10.8.2020

bude pani doktorka KRAUSKOVÁ prítomná na ambulancii

Dôrazne Vás  žiadame – podľa nariadení hlavného  epidemiológa SR a hlavnej odborníčky SR pre pediatriu -aby ste sa pred  každou návštevou  lekára  NAJPRV VOPRED TELEFONICKY  OBJEDNALI  na TERMÍN a ČAS VYŠETRENIA,  aby sa minimalizovali kontakty ľudí v čakárňach !

Zbytočne  prídete  bez objednania priamo   na  našu  či zastupujúcu ambulanciu ku pani  doktorke / POVINNOSŤ OBJEDNAŤ sa VOPRED   neplatí  iba  pri ohrození  života  či v  naliehavých situáciách akým sú  dusenie a pod stavy….  !!/

Nikto  nebude môcť byť vyšetrený prv, než sa  vopred objedná, nakoľko pred Vami budú už  vopred objednaní pacienti.

ĎAKUJEME,  že ste ohľaduplní a rešpektujete túto Vašu povinnosť.

 

POTVRDENIA  potvrdzujeme priebežne, počkajte,  sestrička chodí pravidelne do čakárne

 

Pokiaľ ide o  životohrozujúce stavy v domácom prostredí,  musíte volať ihneď priamo    RZP 155 ! nie nás

Ďakujeme za pochopenie

zk

DOVOLENKA

  od 27.7.2020 do 16.8.2020

                                              ZÁSTUPUJE NÁS

 

amb. na 1. poschodí Plk MUDr. HOLECOVÁ

v jej ordinačných hodinách!!

                                         tel. 037/650 44 63

 

Sestrička bude u nás  na  našej ambulancii   ešte prítomná od  27.7.2020 do 31.7.2020 !!!, / PREDPIS dlhodobo užívaných LIEKOV, potvrdenie na brigády, letné tábory, atď…/

 

Dôrazne Vás  žiadame- podľa nariadení hlavného  epidemiológa SR a hlavnej odborníčky SR pre pediatriu -aby ste sa pred  každou návštevou  lekára  NAJPRV VOPRED TELEFONICKY  OBJEDNALI  na TERMÍN a ČAS VYŠETRENIA,  aby sa minimalizovali kontakty ľudí v čakárňach !

Zbytočne  prídete  bez objednania priamo   na  našu  či zastupujúcu ambulanciu ku pani  doktorke / POVINNOSŤ OBJEDNAŤ sa VOPRED   neplatí  iba  pri ohrození  života  či v  naliehavých situáciách akým sú  dusenie a pod stavy….  !!/

Nikto  nebude môcť byť vyšetrený prv, než sa  vopred objedná, nakoľko pred Vami budú už  vopred objednaní pacienti.

ĎAKUJEME,  že ste ohľaduplní a rešpektujete túto Vašu povinnosť.

 

 

POTVRDENIA  potvrdzujeme priebežne, počkajte,  sestrička chodí pravidelne do čakárne 

 

Pokiaľ ide o  životohrozujúce stavy v domácom prostredí,  musíte volať ihneď priamo    RZP 155 ! nie nás

Ďakujeme za pochopenie

zk-

DOVOLENKA

!!!!! Od 29.6.2020 – do 10.7.2020 !!!!! DOVOLENKA

 ZÁSTUPy :

  od 29.6.2020 do 6.7.2020

amb. na prízemí  PLK vchod vedľa MUDr. SELECKÁ

tel. 037/655 05 30

od 7.6.2020 do 10.7.2020  

amb. na 1. poschodí Plk MUDr. HOLECOVÁ

tel. 037/650 44 63 

Sestrička bude u nás  na  našej ambulancii  tiež ešte prítomná od  od 29.6.2020 do 3.7.2020 !!!, / PREDPIS dlhodobo užívaných LIEKOV, potvrdenie na brigády, atď…/

Dôrazne Vás  žiadame, podľa  nariadení hlavného  epidemiológa SR a hlav.odborníčky SR pre pediatriu, ste povinní pred  každou návštevou  lekára  si TELEFONICKY  NAJPRV OBJEDNAŤ TERMÍN a ČAS VYŠETRENIA, aby sa minimalizovali kontakty ľudí v čakárňach !

Nikto  nebude vyšetrený prv, než sa  vopred objedná!

Pokiaľ ide o  životohrozujúce stavy, volať ihneď priamo RZP 155 !

Ďakujeme za pochopenie

z-k-

Pokyny od 16.3.2020 pri Covid 19

Na základe všetkých opatrení a  vyhlásení , ktoré momentálne nám ukladá zákon, a všetkých doposiaľ vydaných opatrení podávame nasledovné informácie :

Ohľadom OČR, PN, nárokov na  tieto sociálne dávky sú info na stránkach sociálnej poisťovne., kopírujem ich i sem kvôli úspore Vašeho času  na hľadania si ich na nete,:

ale budme teraz silní, všetci, zapnime sily ktoré máme, Slovákov len tak neporazia, a  ani v tomto jasne oslabenom poste, urobíme čo nás môže ochránit aspom na mieru prežitia v čonajvacsom počte

PROSTE musi ,, zastať všetko, ÚPLNE VŠETKO a musíme to urobit VŠETCI, inak aj v tých potravinách, lekárňach, nemocniciach sa možeme   infikovať. SEĎTE v svojich obydliach, míňajte všetko doma  čo máte, čo sa zjesť dá. Volajte nám iba telefonicky,  na ambulancie a prosíme o trpezliosť pri pokusoch nás kontaktovať,  budete musieť aj opakovane, bude VÁS s časom  pribúdať. ALE pošepkám Vám, plač ma  ničil, od  dneska už  nebudem.Možme prežit   mnohí a  vo velkom počte len tým,  kedze táto PLIAGA prežíva na predmetoch od  chorých 9-10  dní, preto  nám všetkým nariadili  VÝNIMOČNÝ STAV 14 dní. A ak by sa človek aj nakazil, zasa postup ten istý….pokračovať liečiť príznaky kašľa, teploty, bolestí, a ak by  nastalo sťažené dýchanie  volajte nás , buď Vám poradíme alebo    Vám zavoláme záchranku RZP….lenže ani tých  niesú stovky v každom meste.,možno  príde na pomoc i vojsko pokial nebudeme vládať už……nevieme, uvidíme aké nariadenia budú prichádzať ďalej….

Nemáme prázdniny, hallloooo,  tĺci a geroji . TÍIIII čo si ešte myslia, že iba robia ,, VŠETCI A VŠADE ZBYTOČNÚ PANIKU!!,,

verte  že  nerobia, a  ja dávam návrh aj vyššie, teraz  som volala práve na ministrestvo vnútra,  že  tých ktorých odchytí polícia, a porušujú tieto protiinfekčné nariadenia,nech im nedávajú pokutu 1650 Eur, , je to totižto zbytočne!!, ale  NECH ICH POSTAVIA DO NEMOCNÍC , ako  pomocníkov na  vynášanie mís, materiálu, odpadu, a všetky práce tam na infekčných oddeleniach s chorými  na Covid 19, kde budú zoči voči tým ktorí budú už  zaintubovaní na prístrojoch, tam kde už  smrť bude dýchať ľuďom do tváre, lebo títo geroji a tupci ktorí ešte stále neveria čo sa vo svete práve  deje, si potrebujú OVERIŤ  sami na  vlastnom živote, čo je sa oň báť!!!!!

 

VERTE, a  viem, že  tam pochopia už veĺmi rýchlo…..čo je  život a  ochrana oň , seba i iných a možno naposledy aj niečo pochopia.

 

VŽDY som Vás  učila, majte doma  2 lieky  na teplotu, čosi na  sopeľ,jeden liek na suchý kašeĺ a  jeden na  vlhký, o zábaloch tiež ,, moje  mamičky,,  vedia správne postupy.

 

 

zmena k 13.3.2020 OČR, usmernenia / covid-19/

Od dnes  13.3.2020 platia zmeny usmernenia zo soc.poistovne:
1. každý kto príde do SR z cudziny, musí byť povinne v karanténe 14 dní spolu so všetkými rodinnými príslušníkmi žijúcimi v jednej domácnosti, t.j. byť doma, pozorovať svoj zdrav.stav, pri  zhoršení a pozitívnej cestovateľskej anamnéze nás telef. skontaktovať alebo pri  zhoršení  aj akútneho stavu  dýchania skontaktovať  priamo už infekčné oddelenie FN Nitra, ktorí  by  vyslali špeciálnu záchranársku sanitku na to prispôsobenú
2. Zmena v pravidiel vydávanie OČR:
    – OČR pre deti do 10 rokov – cez portál soc. poisťovne kontaktovať ich telefónom alebo vypísaním  rovno ich tlačiva uvedenom na nete
    – OČR pre deti nad 10 rokov, musíte nás  skontaktovať telefonicky, my  zapíšeme dátum karantény do Vašej zdravotnej dokumentácie  a tlačív OČR, ktoré poskytneme   aj sociálnej poistovni
—- s úctou, zk