Koronavírus-opatrenia, OČR , postupy

Vážení rodičia, pacienti, klienti:
situácia je ozaj viac ako vážna, neviem či vôbec si to viete už uvedomiť, ale píšem Vám i ja zaskočená z tejto ohromnej pandémie, ……!!!!

… viem, že všetci  dennodenne sledujete vyhlásenia hlavného hygienika SR, úradu vlády, televízne správy….
K nám lekárom sa dostávajú tiež tieto info priebežne počas celého dňa i nocí mailami ,takže čo bolo aktuálne včera, už nemusí platiť dnes či zajtra.

Preto aspom v snahe Vás uchrániť pred zbytočnou návštevou našej ambulancie z dôvodu si zabezpečenia OČR po od dnes vyhlásenom mimoriadnom stave v SR, uvádzam nasledovné :

Všetky školy majú nariadené od dnes 14 dňové povinné volno v domácom prostredí.
Opatrenie tak uzatvorí aj školy a škôlky, ktorých zriaďovatelia nepristúpili k týmto krokom počas uplynulých dní.
Tlačivo OČR môžeme teraz vystaviť aj zákonnému zástupcovi (rodičovi) dieťaťa nad 10 rokov. /podľa platného zákona je za normálnych okolností veková hranica dieťaťa, kedy môžeme vystaviť OČR 10 rokov, staršiemu dieťaťu len pri  veľmi zlom zdravotnom stave/ – toto teraz však neplatí.

V súvislosti s chorobou COVID-19 bez príznakov (karanténa, uzavretie školy) vystavíme OČR  i na deti základných škôl
Zákonný zástupca (rodič) si nemusí prísť k nám pre tlačivo OČR osobne!
Rodič nahlási vystavenie OČR svojmu zamestnávateľovi telefonicky.
My zaevidujeme a  zhromaždíme všetky vystavené tlačivá OČR  v ambulanciách ,na konci mesiaca skontaktujeme  my  sa so sociálnou poisťovňou,prípadne to  tam pôjdeme za Vás odovzdať naraz
U detí do 10 rokov veku môže rodič postupovať aj nasledovne:
rodič zatelefonuje do príslušnej pobočky sociálnej poisťovne (podľa miesta bydliska) alebo do nej zašle vyplnený formulár, ktorého vzor je na webovej stránke Sociálnej poisťovne (Žiadosť o výplatu dávky ošetrovné).
Sociálna poisťovňa si následne overí, či škola konkrétneho dieťaťa bola uzatvorená z dôvodu karantény alebo nariadenia príslušných orgánov (zriaďovatelia škôl majú túto informáciu na svojich web stránkach).
Vôbec nás nemusia zákonní zástupcovia (rodičia) kontaktovať telefonicky, ani k nám chodiť a ani my nemusíme vystavovať tlačivo.
Rodičom detí do 10 rokov odporučujeme radšej tento postup.
Dávka ošetrovné – OČR sa štandardne vypláca 10 dní. Ak bude ochorenie alebo karanténa nariadená RÚVZ alebo uzatvorenie školy z nariadenia príslušných orgánov trvať dlhšie, sociálna poisťovňa bude akceptovať jej predĺženie podľa potreby.
Vystavenie potvrdenia o dočasnej PN v súvislosti s ochorením COVID 19:
Vystavíme pacientovi chorému, pacientovi ktorému bola nariadená karanténa RÚVZ ale aj pacientovi, ktorý sa vrátil z rizikových oblastí (od dnes je takýto človek v povinnej karanténe, ak pricestoval z Číny, Južnej Kórei, Iránu alebo Talianska. Pri nedodržaní mu bude nariadená pokuta 1650Eur)…hm, ale čo je pokuta oproti preneseniu smrteľného ochorenia / možno i nevedome/ na iného človeka, ľudí……!?!?!

V prípade študentov a žiakov, ktorí zostanú počas najbližších dvoch týždňov doma, je teraz kľúčové, aby rovnako prevzali zodpovedné správanie a izolovali sa v maximálnej možnej miere….vidíme Vás všade, neustále sa stretávate….IZOLÁCIA znamená NECHODIŤ ZBYTOČNE NIKAM, iba ak  do  svojej  vlastnej záhradky…na vzduch

ĽUTUJEM  ľudí v činžiakoch, výťahy ….!?!…s  malinkými deťmi, novorodenci tiež ozaj nechoďte výťahmi, ani do spoločných priestorov, radšej na balkóny, ku oknu….

V prípade, že sa budú  ľudia počas prerušenia práce, výučby hromadne stretávať alebo realizovať skupinové aktivity, znegujú celý význam opatrenia a zvýšia tým riziko šírenia infekcie a nárastu počtu nakazených i smrteľných prípadov ako v Taliansku, Číne!!

Uzatvoria nám hraničné priechody pre cudzincov…našťastie

Slovensko má dnes 16 potvrdených prípadov nákazy, číslo skutočne chorých obyvateľov môže byť vyššie oveľa vzhľadom na zdĺhavosť a nízky počet vykonaných testovaní, bojím sa , že  bude  trvať ešte dosť dlho, aby sme  dokázali  otestovať ozaj  všetkých potencionálnych nosičov…
Na všetkých troch letiskách SK bude uzatvorená medzinárodná letecká doprava. Budú uzatvorené všetky aquaparky, zábavné parky a iné rekreačné strediská. Zastaví sa aj prevádzka diskoték a zábavných podnikov.
„S hrôzou už zistili, že veľká časť ľudí z Bratislavy využila prerušenie vyučovania na to, aby išli s deťmi lyžovať do Tatier alebo Jasnej,“ doplnil premiér s tým, že takáto nedisciplinovanosť pomáha k šíreniu nákazy.

Zastavia medzinárodnú autobusová aj vlakovú dopravu. Hraničné priechody budú otvorené, vpustení budú len obyvatelia s trvalým alebo prechodným pobytom u nás.

Na Slovensku je približne do 1 000 pľúcnych ventilátorov,/IBA/, a  nemocnice už  pripravujú plány pre reorganizáciu v prípade masového rozšírenia nákazy. Niektoré nemocnice prestávajú vykonávať plánované operácie.

Verím, že my Slováci máme poučením sa obyvateľmi Talianska, Číny ešte náskok a že dôsledným a ozaj osobným prístupom každého jedného človeka na Slovensku máme predsa šancu oslabiť enormnú a nepredstaviteľnú silu protivníka, o ktorej ešte nevieme veľmi veľa, ja napríklad vôbec som nenašla informáciu nikde, aký dlhý čas pretrváva po prekonaní infekcie, prenosu na človeka nosičstvo naďalej /??/, takže ani nevieme odhadnúť teraz, koľko sa bude vírus a ako sa bude šíriť …… !?!
Hlavné opatrenia sa teraz podľa mňa musia dodržať čím rýchlejšie, t.j. každý sa snažiť ,aby sme si ho nepoprenášali medzi sebou , a čo bude ďalej teraz ešte nevieme odhadnúť ….. a keďže u nás ZATIAĽ nezomrel ani jeden človek, prosíme Vás, buďme vedomými ĽUĎMI, nechoďte zo svojich domácností, len v prípade zhoršenia zdravotného stavu niekoho z Vás, ….. bojíme sa o Vaše životy !
Ďakujeme, Vaša doktorka ……