PN

Od: 17.4.2019 do: 18.4.2019

z dôvodu PN neordinujem akútne stavy vybaví

17.4.2019 – akútne stavy vybaví do: 12,00 hod. 

MUDr. Holecová

II.vchod vedľa I.poschodie č.dverí 33

18.4.2019 – akútne stavy vybaví od: 8,00 hod. do: 12,00 hod.

MUDr. Holecová

II.vchod vedľa I.poschodie č.dverí 33

Ďakujem za pochopenie Z.K.