VAKCINOLOGICKÝ KONGRES

KONGRES

od: 11.4.2019 do: 12.4.2019

12.4.2019 – zastupuje od: 7,30 hod. do: 12,00 hod.

MUDr. Žolnová – PLK Klokočina Nitra č. dverí 12

ambulancia vedľa nás

Ďakujem za pochopenie Z.K.