ZASTUPOVANIE – ZMENA!!!

MUDr. Krausková he aj naďalej práceneschopná, poprosíme o toleranciu a strpenie. Zatiaľ naša ambulancia funguje formou zastupovania:

Od: 20.4. do: 21.4.2017

akútne stavy vybaví od: 8:00 hod. do: 12:00 hod.

MUDr.Selecká,  Poliklinika Klokočina Nitra

II.vchod vedľa

Ďakujeme za pochopenie