ZASTUPOVANIE

MUDr.Krausková je aj naďalej práceneschopná, poprosíme o toleranciu a strpenie. Zatiaľ naša ambulancia funguje formou zastupovania:

Od: 19.04. – 21.04.2017

akútne stavy vybaví od: 8:00 hod. do: 12:00 hod.

MUDr.Holecová, PLK Klokočina, Nitra

1.poschodie č.dverí 33

Ďakujeme za pochopenie