ZASTUPOVANIE

MUDr. Krausková je aj naďalej práceneschopná, poprosíme o toleranciu a strpenie. Zatiaľ naša ambulancia funguje formou zastupovania:

Dňa: 03.04.2017

akútne stavy vybaví od: 8:00hod. – do: 12:00hod.

MUDr. Kolčák,  Poliklinika Klokočina Nitra

ambulancia vedľa nás

a

Dňa: 04.04.2017

akútne stavy vybaví od:12:00hod. – do: 15:00hod.

MUDr. Selecká, Poliklinika Klokočina Nitra

II.vchod vedľa, prízemie

Ďakujeme za pochopenie.