ZASTUPOVANIE

MUDr. Krausková je aj naďalej práceneschopná, poprosíme o toleranciu a strpenie. Zatiaľ naša ambulancia funguje formou zastupovania:

Od 29.3 do 31.3.2017

akútne stavy vybaví od: 8:00 hod. – do:12.00 hod.

MUDr. Belicová, PLK Klokočina – 1. poschodie, č. dverí 35

Ďakujeme za pochopenie.