ZASTUPOVANIE

Pre akútne neurologické ochorenie chrbtice ambulancia pracuje formou zastupovania pre akútne stavy, pre ostatné prípady je zdravotná sestra prítomná na ambulancii.                                                                                                                            Ďakujeme za pochopenie