Dňa  10.2.2017  ambulujeme  do 11  hod. /  z  dôvodu  lek. vyšetrenia/ , a 13.02.2017 zastupuje  našu ambulanciu

MUDr. Vnučková  č. dv. 34

utorok 14.02.2017  slúžim na LSPP,  zk