Ospravedlenia do MŠ, SŠ

Podľa nariadení ktoré máme opakovane aktualizované od hlav. odborníčky pri MZ, v čase  infekcie Covidu, neprítomnosť v škole:

DO 5 DNÍ  pri ľahkom ochorení, ktoré dokáže rodič zvládnuť bez potreby lekárskeho vyšetrenia – bez  zhoršenia ochorenia- OSPRAVEDLŇUJE RODIČ sám !!!! / vzor tlačiva by sme mali mať na  stránkach Vašej školy, event. je  aj na  stránke MŠ  /

  • ak sa stav zhoršuje, potrebujete si  TERMÍN vyšetrenia k lekárovi OBJEDNAŤ, / bez objednania VOPRED A NA URČENÝ ČAS nebudete vyšetrení!!! ani keď sa dostavíte do čakárne, nakoľko v rámci protiepdemiolog.opatrení  sa    na    vyšetrenia MUSÍ OBJEDNÁVAŤ/
  • žiadame Vás o trpezlivosť/ďaľšiu pracovnú silu ani telefonistku sme od štátu nedostali/ takže  ak dieťa  vyšetrujeme, či odoberáme ster, CRP,krv ….budete musieť opakovane zavolať

NAD 5 DNÍ    po lekárskom vyšetrení dieťaťu potvrdímežiacku knižku, slovník, podáme potvrdenie do MŠ