Ospravedlenia do MŠ, SŠ

Podľa nariadení ktoré máme opakovane aktualizované  hlav. odborníčkou pri MZ, v čase  infekcie Covidu, neprítomnosť v škole:

DO 5 DNÍ  pri ľahkom ochorení, ktoré dokáže rodič zvládnuť bez potreby lekárskeho vyšetrenia – bez  zhoršenia ochorenia- OSPRAVEDLŇUJE RODIČ sám !! / vzor tlačiva by sme mali mať na  stránkach Vašej školy, event. je  aj na  stránke MŠ  /

  • ak sa stav zhoršuje, potrebujete si  TERMÍN vyšetrenia k lekárovi OBJEDNAŤ, / bez objednania VOPRED A NA URČENÝ ČAS nebudete vyšetrení!!! ani keď sa dostavíte do čakárne, nakoľko v rámci protiepidemiolog.opatrení  sa    na    vyšetrenia MUSÍ OBJEDNÁVAŤ/
  • žiadame Vás o trpezlivosť /ďaľšiu pracovnú silu ani telefonistku sme od štátu nedostali / takže  ak dieťa  vyšetrujeme, či odoberáme ster, CRP,krv …. budete musieť opakovane zavolať

NAD 5 DNÍ    po lekárskom vyšetrení dieťaťu potvrdíme žiacku knižku, slovník, podáme potvrdenie do MŠ