VSTUP DO AMBULANCIE

KLINICKÝ PROTOKOL

zjednotených postupov poskytovania ambulantnej a ústavnej zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas pandémie COVID 19.

Hlavní odborníci Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v špecializačnom odbore pediatria, špecializačnom odbore neonatológia a špecializačnom odbore epidemiológia vydávajú nasledovné pokyny:

  • Novorodenci a dojčatá

Pôrod novorodenca COVID-19 pozitívnou matkou. V priebehu hospitalizácie po narodení dieťaťa sa akceptuje klinický protokol spracovaný Neonatologickou sekciou Slovenskej pediatrickej spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti: http://slovenskaneonatologia.sk/wp-content/uploads/2021/01/klinicky-protokol-starostlivost-onovordenca-COVID-19-1.pdf .

Ambulantné odborné vyšetrenie:                                                            Ak dieťa nevykazuje klinické príznaky infekčného ochorenia, je pokladané za vysoko pravdepodobne negatívne, zákonný zástupca predloží poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa a zákonného zástupcu.                                                         Ak dieťa vykazuje klinické príznaky infekčného ochorenia, alebo malo úzky kontakt s osobou s ochorením COVID-19 – pravdepodobnosť pozitivity, zákonný zástupca predloží poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti doklad o negatívom výsledku antigénového alebo PCR testu, nie staršom ako 72 hodín dieťaťa a zákonného zástupcu.

Hospitalizácia:                                                                                          Ak si zdravotný stav dieťaťa vyžaduje hospitalizáciu, dieťa a sprevádzajúca osoba sa preukážu negatívnym výsledkom antigénového alebo PCR testu, nie starším ako 72 hodín. Ak test neabsolvovali, testovanie zabezpečí zdravotnícke zariadenie.

 

  • Deti predškolského veku a školáci

Ambulantné odborné vyšetrenie:                                                            Ak dieťa nevykazuje klinické príznaky infekčného ochorenia, je pokladané za vysoko pravdepodobne negatívne, zákonný zástupca predloží poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti doklad o negatívnom výsledku antigénového alebo PCR testu dieťaťa, nie starší ako 72 hodín.

Hospitalizácia:                                                                                      Plánovaná hospitalizácia Ak dieťa nevykazuje klinické príznaky infekčného ochorenia a nie je úzkym kontaktom s osobou s ochorením COVID-19 – je pokladané za vysoko pravdepodobne negatívne, zákonný zástupca predloží poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti doklad o negatívnom výsledku antigénového alebo PCR testu dieťaťa a sprevádzajúcej osoby, nie starší ako 72 hodín.                                                                              Akútna hospitalizácia Zdravotnícke zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti zabezpečí antigénový alebo PCR test dieťaťu a sprevádzajúcej osobe.

!!!!!Výnimku z testovania majú deti s poruchou autistického spektra!!!!!

Všetky dostupné informácie nájdete na :

https://www.health.gov.sk/?covid-19-metodicke-usmernenia

 Klinický protokol zjednotených postupov poskytovania ambulantnej  a ústavnej zdravotnej starostlivosti dieťaťu počas pandémie COVID 19  (NOVÉ 29.1.2021)  !!!NOVÉ!!!

 

Ďakujeme za pochopenie

Vstup do ambulancie – UPOZORNENIE pre rodičov

v rámci  neustále aktualizovaných nariadení MZ a hl.hygienika SR Vás   informujeme a zároveň žiadame :

  • pred príchodom  na  ambulanciu skontrolujeme Váš Ag test, t.č.  nie starší než 7  dní podľa semaforu platného od 8.2.2021
  • doporučujeme sledovať   aktuálne zafarbenie Nitrianskeho kraja-t.č. čierne sfarbenie- na stránkach MZ SR a riadiť sa podľa ich opatrení záväzných i pre nás a našu prácu

ďakujeme za porozumenie

UPOZORNENIE :na pohotovosti pre deti na Špitálskej ulici v Nitre platí NARIADENIE, že pred príchodom na amb.pohotovost Vám ale AJ DIETATU skontroluju  NAJSKOR      Ag vyšetrenie  odobraté   z  toho  dňa v ktorom idete na POHOTOVOSŤ-pokial je  Ag test starší ako v deň vyšetrenia na pohotovost, najprv Vás  i dieťa odoslu na otestovanie do areálu FN Nitra ktoré funguje pre tento účel NEPRETRŽITE