Od 1.6.2017 ambulancia pracuje  opäť   v  štandardnom režime, prípadné dovolenky v letnom období uverejníme na  tejto  stránke,

 

s pozdravom zk.

ZASTUPOVANIE – ZMENA!!!

MUDr. Krausková he aj naďalej práceneschopná, poprosíme o toleranciu a strpenie. Zatiaľ naša ambulancia funguje formou zastupovania:

Od: 20.4. do: 21.4.2017

akútne stavy vybaví od: 8:00 hod. do: 12:00 hod.

MUDr.Selecká,  Poliklinika Klokočina Nitra

II.vchod vedľa

Ďakujeme za pochopenie

ZASTUPOVANIE

MUDr.Krausková je aj naďalej práceneschopná, poprosíme o toleranciu a strpenie. Zatiaľ naša ambulancia funguje formou zastupovania:

Od: 19.04. – 21.04.2017

akútne stavy vybaví od: 8:00 hod. do: 12:00 hod.

MUDr.Holecová, PLK Klokočina, Nitra

1.poschodie č.dverí 33

Ďakujeme za pochopenie

ZASTUPOVANIE

MUDr. Krausková je aj naďalej práceneschopná, poprosíme o toleranciu a strpenie. Zatiaľ naša ambulancia funguje formou zastupovania:

Od: 05.-07.04.2017

akútne stavy vybaví od: 8:00 hod. do: 12:00 hod.

MUDr. KOLČÁK – Poliklinika Klokočina, Nitra

ambulancia vedľa nás

Ďakujeme za pochopenie.

ZASTUPOVANIE

MUDr. Krausková je aj naďalej práceneschopná, poprosíme o toleranciu a strpenie. Zatiaľ naša ambulancia funguje formou zastupovania:

Dňa: 03.04.2017

akútne stavy vybaví od: 8:00hod. – do: 12:00hod.

MUDr. Kolčák,  Poliklinika Klokočina Nitra

ambulancia vedľa nás

a

Dňa: 04.04.2017

akútne stavy vybaví od:12:00hod. – do: 15:00hod.

MUDr. Selecká, Poliklinika Klokočina Nitra

II.vchod vedľa, prízemie

Ďakujeme za pochopenie.

ZASTUPOVANIE

MUDr. Krausková je aj naďalej práceneschopná, poprosíme o toleranciu a strpenie. Zatiaľ naša ambulancia funguje formou zastupovania:

Od 29.3 do 31.3.2017

akútne stavy vybaví od: 8:00 hod. – do:12.00 hod.

MUDr. Belicová, PLK Klokočina – 1. poschodie, č. dverí 35

Ďakujeme za pochopenie.

ZASTUPOVANIE

MUDr. Krausková je aj naďalej práceneschopná, poprosíme o toleranciu a strpenie. Zatiaľ naša ambulancia funguje formou zastupovania:

Dňa: 27.3.2017

akútne stavy vybaví od: 8:00 hod. – do:12.00 hod. 

MUDr. Belicová, PLK Klokočina – 1. poschodie, č. dverí 35

Ďakujeme za pochopenie.

ZASTUPOVANIE

MUDr. Krausková je aj naďalej práceneschopná, poprosíme o toleranciu a strpenie. Zatiaľ naša ambulancia funguje formou zastupovania:

OD: 22.3.2017 – DO: 24.3.2017

akútne stavy vybaví od: 8:00 hod. – 12:00 hod.

MUDr. MELICHAROVÁ – PLK Klokočina 1.poschodie, č.dverí 25.

Ďakujeme za pochopenie.

ZASTUPOVANIE

MUDr. Krausková je aj naďalej práceneschopná, poprosíme  o toleranciu a strpenie.

Zatiaľ ambulancia funguje formou zastupovania:

Dňa 14.3.2017 – MUDr. Bergerová Janka                                                                                            PLK Chrenová,                                                                                              Fatranská 12,Nitra

Dňa 15.3.2017 – MUDr. Hunák                                                                                                              Tu na našej ambulancii.

Ďakujeme za pochopenie.

ZASTUPOVANIE

Pre akútne neurologické ochorenie chrbtice ambulancia pracuje formou zastupovania pre akútne stavy, pre ostatné prípady je zdravotná sestra prítomná na ambulancii.                                                                                                                            Ďakujeme za pochopenie