ZASTUPOVANIE

od: 21.02.2020 do: 28.02.2020 

akútne stavy

vybaví

21.2.2020-MUDr. HOLECOVÁ, 1.posch.PLK č.dv 33

24.2.-28.2.2020 – MUDr. SELECKÁ,prízemie č.dv. 18

/my zastupujeme MUDr. Seleckú: 13.02. a 17.02 až 20.02.2020

      a tiež  zastupujeme Dr.Holecovú 19.02.2020/

Ďakujem za pochopenie