školenie 22.5.2018 !!!! Zmena

Dňa 22.5.2018 ambulujeme od 11-13 hod, nakoľko od 13 hod prebieha školenie  v právnych  aktuálnych otázkach v zdravotníckom sektore poriadané Slovenskou lekárskou komorou     v Nitre.

 

ďakujeme  za pochopenie, školíme sa aj za Vás …