ZASTUPOVANIE

MUDr. Krausková je aj naďalej práceneschopná, poprosíme o toleranciu a strpenie. Zatiaľ naša ambulancia funguje formou zastupovania:

OD: 22.3.2017 – DO: 24.3.2017

akútne stavy vybaví od: 8:00 hod. – 12:00 hod.

MUDr. MELICHAROVÁ – PLK Klokočina 1.poschodie, č.dverí 25.

Ďakujeme za pochopenie.