Dovolenka 12.-14.9.2016

Z rodinných dôvodov neordinujem od 12-14.9.2016, avšak zdrav.sestra  bude  na našej ambulancii prítomná.

Zástup MUDr. Vnučková, PLK 1.poschodie

Najbližšia ordinácia 16.9.2016

 

Ďakujem za pochopenie.