Pošepkám Ti ... ..... keď chceš, aby Tvoje dieťa malo sebadôveru, naučilo sa trpezlivosti, spravodlivosti, láskavosti a bolo schopné ľúbiť seba aj iných, NIKDY ho neponižuj, nezabudni ho pochváliť za maličkosti, hraj s ním čestnú hru a vytvor mu domov plný bezpečia a lásky .

ZASTUPOVANIE

Pre akútne neurologické ochorenie chrbtice ambulancia pracuje formou zastupovania pre akútne stavy, pre ostatné prípady je zdravotná sestra prítomná na ambulancii.                                                                                                                            Ďakujeme za pochopenie

Dňa  10.2.2017  ambulujeme  do 11  hod. /  z  dôvodu  lek. vyšetrenia/ , a 13.02.2017 zastupuje  našu ambulanciu

MUDr. Vnučková  č. dv. 34

utorok 14.02.2017  slúžim na LSPP,  zk

oznam

Pre chorobu v dňoch 22.12.-23.12.2016 neordinujeme,

zástup  22.12.2016 MUDr.Vnučková, PLK 1 posch. č.dv.34

 

dňa 24.12.2019 slúžim na LSPP Špitálska ul., 7-13,00 hod !!!

 

nasledujúci pracovný deň je 27.12.2016, zastupujeme celý týždeň aj MUDr. Seleckú do 30.12.2016

Dovolenka potom od 2.1.2017-05.01.2017, zastupuje nás MUDr. Selecká, PLK prízemie.

DAKUJEME za pochopenie, prajeme Vám pokojné a zdravé prežitie Vianočných sviatkov .

Školenie 10.11.2016 Bratislava

Dňa 10.11.2016 ambulancia  pracuje v obmedzenom režime z dôvodu odborného  pediatrického seminára v Bratislave .

Nasledujúci deň 11.11. pracujeme v obvyklých ordinačných hodinách.

Ďakujeme za porozumenie, zk

Dovolenka 12.-14.9.2016

Z rodinných dôvodov neordinujem od 12-14.9.2016, avšak zdrav.sestra  bude  na našej ambulancii prítomná.

Zástup MUDr. Vnučková, PLK 1.poschodie

Najbližšia ordinácia 16.9.2016

 

Ďakujem za pochopenie.

Dovolenka

11.7.-22.7.2016 dovolenka, zástup MUDr. Selecká, amb.č.18 Klokočina prízemie vo  vedľajšom vchode

ambulujeme  opäť 25.7.2016

UPOZORNENIE !!

Dňa 10.5.2016 NEORDINUJEME  z     technických príčin                         / celá PLK KLOKOČINA -odstávka elektrickej energie a  vody /

Akútne  neodkladné stavy vyšetrí LSPP  na  Špitálskej ulici,

nasledujúci deň  ordinujeme  štandardne,

ďakujeme za pochopenie.